Pavarësisht se Shqipëria ka bërë hapa përpara në drejtim të respektimit të të drejtave të personave LGBT, popullsia në përgjithësi vijon ende ta ketë problem pranimin e orientimit seksual dhe identitetit gjinor të personave LGBT. Por nuk duhet parë vetëm publiku i gjerë, pasi për të pasur një shoqëri gjithëpërfshirëse duhet të punojnë disa aktorë së bashku.

©2018 SOS LGBTI Albania