Diskutimet për martesat mes seksit të njëjtë vazhdojnë dhe zënë jo pak vend në gjithë morinë e diksutimeve për komunitetin LGBTI në përgjithësi. Megjithatë disa studiues janë ndalur në një tjetër fenomen shoqëror që mund të prekë si çiftet heteroseksuale, ashtu edhe çiftet homoseksuale – divorci.

Nëse mendoni se homoseksualiteti po përmendet vetëm këto vitet e fundit, mund të habiteni me origjinën e termit “homofobi”. George Weinberg, një psikolog amerikan mori shkas nga frika e kolegëve të tij, për t’iu referuar kësaj frike ndaj homoseksualëve si “homofobi”. Historia e termit që përdorim për personat që shfaqin mospëlqim, irritim dhe agresion ndaj individëve homoseksualë, daton në vitin 1965. Ende pas gjysmë shekulli, homofobia zë vend në bisedat dhe aktivitetet e zhvilluara nga/për komuniteti/n LGBT.

©2021 SOS LGBTI Albania