6 çështje mbi shërbimin shëndetësor për personat LGBTI në Shqipëri

Personat LGBTI janë pjesë e shoqërisë. Ata janë vajza dhe djem, gra dhe burra nga të gjitha shtresat e shoqërisë që kanë të drejtë të marrin shërbim shëndetësor cilësor dhe të përshtatshëm, bazuar në nevojat specifike.