Në një studim të realizuar nga specialistët e Stonewall dhe YouGov, viti 2017 rezulton sfidues për komunitetin LGBT në vendet e Britanisë. Të dhënat për diskriminimin dhe krimet e urrejtjes kanë përfshirë fakte nga jeta e përditshme, si të shkuarit në kafene, shëtitjet, kërkimi i shtëpive me qera, etj. Në raportin e studimit, janë publikuar shifra dhe përqindje për totalin e mbi 5.000 personave LGBT që kanë marrë pjesë. 

Pavarësisht se Shqipëria ka bërë hapa përpara në drejtim të respektimit të të drejtave të personave LGBT, popullsia në përgjithësi vijon ende ta ketë problem pranimin e orientimit seksual dhe identitetit gjinor të personave LGBT. Por nuk duhet parë vetëm publiku i gjerë, pasi për të pasur një shoqëri gjithëpërfshirëse duhet të punojnë disa aktorë së bashku.

©2021 SOS LGBTI Albania